Fertile days calendar

How to calculate the fertile days?

If you want to know when your fertile days will be, observe your body carefully. In order to calculate them successfully, you should know the average duration of your menstrual cycle and the number of days your last menstruation lasted for.

How does the ovulation calculator work

The ovulation calendar will calculate and indicate when your next infertile and fertile days and ovulation begin. However, remember that there are various factors which may lead to their shift.

Fill out the form’s data

symbols meaning:

period

fertile days

ovulation

Free application - Bella Calendar

You don’t know when your fertile days are due? Check our ovulation calendar which will help you calculate it.

When are my fertile days?

  • Increased body temperature - regular measurement of temperature will enable you to assess whether your ovulation is actually due to start. During ovulation, body temperature increases to around 37 degrees.

  • The amount of mucus increases significantly during ovulation and its consistency changes from runny to thick, resembling egg whites.

  • During ovulation, many women experience strong pain around the abdomen or the lower abdomen around ovaries.

  • Cervical changes - during fertile days, the cervix is softer leans to the front.

What influences the shift of fertile days?

Remember than the ovulation calculator and observing your body do not give full guarantee of precisely calculating the fertile days. This is before there are a number of factors which cause the shift of ovulation and fertile days. Amongst them, we can list:
- strong stress,
- illness in the first phase of the cycle and taking antibiotics,
- big physical effort
- diet and weight losl
- change of climate
- lack of sleep
- general body fatigue

Menstruation calendar

Do you want to know when your next menstruation is? Check our menstruation calendar which will help you calculate it.

see more
Happy Baby application

It is a personal diary during pregnancy and the first few months after delivery. It contains plenty of advice and practical tools and support parents from the time their child is born.

see more

get to know products

show all

Bella Normal Maxi sanitary pads

Bella Panty Soft Deo Fresh

Bella Medica Ultra Plus Maxi sanitary pads

get to know products Bella Ideale

Application for women

Our website uses so called “cookies” files to improve the service utility and to compile visitor statistics. By using the service You agree to cookie policy I understand

Welcome back! Log in

Login Bella Woman, read the magazine on line, watch the latest films and check out what is new in energic world of Bella!

If you don't have account - Sign up here

Login
forgot your password

Create Bella Woman account

Załóż konto i dołącz do elitarnego klubu Bella Woman. Bądź na bieżąco z wiadomościami ze świata Belli. Chcesz zobaczyć więcej? Pragniesz dowiadywać się jako pierwsza o najnowszych konkursach, promocjach i aktualnościach? Regularnie otrzymywać porcję energetycznych newsów? Zarejestruj się w elitarnym klubie Bella Woman. Dołącz do Świata Belli!

Already have an account? -

The user name must be at least 4 characters
The password must be at least 6 characters
Register

Bella's newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać porcję energetycznych informacji z Bella Woman na swoją skrzynkę mailową już dziś zapisz się do bezpłatnego newslettera..

Privacy Policy

Dbamy o Twoją prywatność

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Administratorem danych osobowych są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. W zakresie danych osobowych kontrahentów administratora, danych osobowych osób zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy), administratorami (współadministratorami) danych osobowych mogą być także podmioty zależne w stosunku do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wchodzące w skład Grupy TZMO. Aktualną listę tych podmiotów zawiera strona www.tzmo-global.com/RODO

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych, adres e-mail: iod@tzmo.com.pl.

Administrator przetwarzają dane osobowe w szczególności:

Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy) oraz zaufane podmioty współpracujące z administratorem – w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania; dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe są przechowywane:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do przewidzianego prawem organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: iod@tzmo.com.pl

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych może być jednak uniemożliwienie lub utrudnienie realizacji celów przetwarzania, w szczególności brak kontaktu z administratorem; nieudostępnienie lub niedostarczenie informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów; brak możliwości udziału w wydarzeniach, w tym konkursach, promocjach i innych akcjach marketingowych. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym, jeżeli tak stanowi przepis prawa lub postanowienie umowy.

W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.